Herlev vejret, Denmark
Latitude (55°43'52''N) - Longitude (12°25'35''E) - Herlev, Denmark

18
Solopgang: 04:39 Solnedgang: 21:36
Dagens længde: 16:57  (+10:21)
Opdateret 28/05/2023 17:40 
 

Sammenligning af vores egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata


Wunderground (WU), Faktiske data (AKT), Herlev-vejret (HER)

Opdateret: 13-Feb-2018 kl. 20:00
Ml Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3 Dag +4
± 2.0° C Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Dato AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO
13-Feb-2018   0   4   -3   4   -2   4   0   6   -2   3
12-Feb-2018 2.1 6 4.5 0   5   -3   4   -3   5   1   7   -2
11-Feb-2018 2.9 2 -0.5 0 2.1 5 4.5 0   3   -3   4   -2   3   1
10-Feb-2018 2.9 3 -3.4 -3 2.9 2 -0.5 0 2.1 5 4.5 -2   5   1   3   0
09-Feb-2018 1.4 3 -4.4 -4 2.9 4 -3.4 -3 2.9 2 -0.5 -1 2.1 4 4.5 -1   5   0
08-Feb-2018 4.9 3 -6.2 -4 1.4 3 -4.4 -3 2.9 3 -3.4 -1 2.9 2 -0.5 0 2.1 5 4.5 -2
07-Feb-2018 1.0 2 -4.3 -3 4.9 4 -6.2 -4 1.4 4 -4.4 -4 2.9 4 -3.4 -4 2.9 2 -0.5 -1
06-Feb-2018 -0.3 0 -7.6 -5 1.0 2 -4.3 -4 4.9 4 -6.2 -3 1.4 4 -4.4 -4 2.9 4 -3.4 -1
05-Feb-2018 2.2 0 -5.3 -6 -0.3 0 -7.6 -2 1.0 2 -4.3 -5 4.9 3 -6.2 -4 1.4 4 -4.4 -4
04-Feb-2018 2.3 0 -1.7 -7 2.2 -1 -5.3 -7 -0.3 0 -7.6 -3 1.0 1 -4.3 -4 4.9 3 -6.2 -3
03-Feb-2018 -0.4 0 -2.9 -2 2.3 0 -1.7 -5 2.2 0 -5.3 -6 -0.3 -1 -7.6 -3 1.0 3 -4.3 -2
14-Jan-2018 4.0 2 0.3 -3 -0.4 1 -2.9 1 2.3 4 -1.7 1 2.2 4 -5.3 -1 -0.3 1 -7.6 0
13-Jan-2018 1.8 1 1.2 -1 4.0 1 0.3 -3 -0.4 2 -2.9 0 2.3 2 -1.7 0 2.2 3 -5.3 -2
12-Jan-2018 2.8 3 2.4 -1 1.8 3 1.2 -1 4.0 2 0.3 -3 -0.4 4 -2.9 2 2.3 5 -1.7 -1
Resultat AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO AKT SKO
# Succ 10 6 8 5 7 4 8 5 6 3
% Succ   76.9   46.2   66.7   41.7   63.6   36.4   80.0   50.0   66.7   33.3
Gns. fejl   1.4   2.1   1.7   2.4   1.5   2.5   1.6   2.5   1.8   3.0
Net fejl   -0.2   -0.9   -0.1   -0.1   0.5   0.4   0.8   1.3   1.2   1.4
Std Dev   1.1   1.6   1.1   1.9   1.2   2.2   1.2   2.3   1.5   2.8